• District Dyslexia Contact:

    Nache Holub

    nholub@ganadoisd.net

    (361) 771-4200 ext. 4351